Re: Sukces astronomii neutrinowej

Z przekonaniem bliskim pewności mogę napisać, iż nie ma żadnych oddziaływań silnych i słabych jądrowych.
Są to zbędne byty powołane w konsekwencji błędnych założeń teoretycznych. To się już od dawna odbija
różnymi paradoksami, które jednak niezbyt mącą zadufanie i dość powszechny błogostan kwarkowy.