naukowość behawioryzmu to ściema

Terapeuci behawioralni uważają, że skuteczność ich pracy jest potwierdzona naukowo.

Moim zdaniem to nieprawda. Naukowo nie da się potwierdzić skuteczności terapii, bo człowiek jest naukowo niedefiniowalny. Pisał o tym profesor Kępiński. Ponieważ w większości lubicie bardziej słuchać niż czytać, to rozwijam moją tezę:

www.youtube.com/watch?v=fdzEkQ3hvqQ&t=1017s