Re: Wolna wola nie istnieje!

suender napisał:

> majka_monacka 25.07.18, 11:53

>

> > Może np. wybrać dowolnie swój los: albo się powiesić w celi albo i nie.

>

> Nawet gdybym siedział w kiciu i chciał się tam powiesić, to dalej bym miał WW w

> warunkach ograniczonych.

……….

> Wniosek: WW w warunkach ograniczonych występuje zawsze.

Ona nie występuje nigdy. Jest tylko złudzeniem,

Wolna wola zakłada, że nie ma żadnych ograniczeń. Jest ich zawsze wiele, ale najistotniejsze to te, które wynikają z chwilowego stanu impresjonów w mózgu (tu odsyłam do Galus / Starzyk. Tam znajdziesz wytłumaczenie, że jeśli mimo to masz pewną swobodę podejmowania decyzji, to warto wiedzieć, co podejmuje tę decyzją i w jaki sposób. Czyli, co jest tobą …..