Re: Wolna wola nie istnieje!

suender napisał:

> mlodavy 26.07.18, 14:21

>

> > Chodzi o ten termin w sensie osobowości psychologicznej, a ta kształtuje

> się

> > w czasie (dorastania) i przestrzeni (środowisko-terytorium).

>

> Tu pewnie Ci chodzi o bilateralny pakiet psycho-fizyczny a nie psycholog

> iczny, który w człowieku się osadza.

> Z tym, że fakt, druga część pakietu fizyczna kształtuje się w procesie d

> orastania, ale ta pierwsza, czyli psycho jest człowiekowi wszczepiona pr

> zy narodzeniu. Zwróć uwagę, że PSYCHE znaczy duch/dusza

Ale PSYCHE to jest termin starożytny. Skoro jest wszczepiana to skąd się bierze.

> a-implikowany do komputera biologicznego jak za-implikowany jest program podsta

> wowy komputerowi podczas jego produkcji.

> Tego nie można ze sobą mylić.

Tu wiadomo gotowiec najczęściej z MS.

> „Jakim?” Takim które taką osobowość mają.

> Na ten temat jest trochę INFO w necie.

>

Jeśli to odwołuje się do światopoglądów religijnych to owe są różne niekiedy sprzeczne. Mnie się podoba pojęcie reinkarnacji, wędrówka dusz poprzez robaczki i zwierzęta mniej.

> Ty myślisz chyba o moralności subiektywnej a nie obiektywnej.

Nie myślę o moralności tylko o sytuacji prawnej, praktycznej i praktyki z niej wynikającej.

> > Jest pojęcie volkswagendojcza, bez wątpienia takie coś ……

>

> Volkswagendojczowanie to tylko etykietowanie ludzi których się najczęściej nie

> lubi.

Tu myślałem bardziej o tych którzy mają vw za szczyty osiągnięć techniki i cywilizacji, a jest to produkt mocno przereklamowany, efekt niemieckiego monopolu (z skali produkcji) i propagandy, oraz zwykłe oszustwo (afera spalinowa).

Decapolim Tytana Japeta (Lapeta) Decapolanie (Dagopolanie) Decapolim cz. II