Re: Trzy firmy. Trzy próbki genetyczne. Trzy wyni

„Non-Jewish European populations, he said, tended not to mix quite as much with others ”
Zadziwiające stwierdzenie. To „Jewish European populations” były ksenofobiczne.