Re: Unia Europejska się o nas zatroszczy!

Autorom publikacji w Rocznikach Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie mogę tylko powiedzieć, że życie jest szkodliwe dla zdrowia.