Re: Hachimoji – 8 liter kodu genetycznego

Związek ten stworzono w laboratorium, lecz związków – jak powiedzialem – nie uznaje sie za wynalazki. Po pierwsze dlatego, ze niewiele wiemy o występowaniu ich gdzieś indziej, po drugie dlatego, że ich istnienie jest prostą kosekwencją praw chemii – naszym wkładem jest właśnie dojście do tego, jak takie zsyntezować. Toteż metoda syntezy może byc np. przedmiotem patentu.

Gdy w latach 60-tych zsyntezowano – ku zaskoczeniu wielu – pierwsze związki gazów szlachetnych – nikt nie pisał „wynaleziono związek ksenonu”. Nie, odkryto go, choć nie natknięto sie na niego w naturze. Myśmy możliwość istnienia takowych zwiazków odkryli – ona istniała w otaczajacej nas Naturze poza naszą dzialalnością.