Re: Zobaczylismy czarną dziurę!

> Z tego co, wiem (a przytaczam pewne domysły i plotki) wyniki obserwacji SgrA* s

> ą w końcowym etapie obróbki. Okazały się ponoć bardziej złożone i trudniejsze d

> o interpretacji.

Oby tylko nie doszlo do zamierzonej nadinterpretacji wynikow obserwacji…