Re: Zobaczylismy czarną dziurę!

ETH obserwował jednocześnie dwie czarne dziury: SgrA* w naszej Galaktyce i Virgo A* w galaktyce M87. Zazwyczaj mówiło się o obserwacjach pierwszej, gdyż jest bliżej i opisywana była znacznie częściej. Nic więc dziwnego, że w bardzo wielu doniesieniach mówiono o SgrA* jako pierwszej obserwowanej czarnej dziurze. I tych obrazów się powszechnie spodziewano.

Jednak konferencja ESO była zaanonsowana jako „Press Conference on First Result from the Event Horizon Telescope” – bez wzmianki, której BH dotyczy. Spowodowało to pewną konfuzję: nawet w niektórych mediach przez pewien czas omyłkowo mówiono dziś o obserwacji „naszej” BH.

Z tego co, wiem (a przytaczam pewne domysły i plotki) wyniki obserwacji SgrA* są w końcowym etapie obróbki. Okazały się ponoć bardziej złożone i trudniejsze do interpretacji.