Re: paradoks Racjonalistów

Dowód jest w ich duszy gdzie nie istnieje materia,
a zatem nie ma przyczyny i skutku.