Sorry…

Ostatnie dwa wpisy usunąłem: rozmowa przybrała charakter niemerytoryczny, z atakami osobistymi, na dodatek przeniesiono tu swary z innego forum.