dofinansowanie dla szkół

Drodzy Państwo,

Do 14 czerwca 2019 placówki Samorządu terytorialnego mogą starać się o dofinansowanie na realizację zadań uwzględniających potrzeby związane z wdrażaniem reformy edukacji.

Jak pozyskać środki dla placówki?

Kto może skorzystać z dofinansowania w ramach rezerwy oświatowej 2019?

Jakie są kryteria podziału środków ?

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach rezerwy oświatowej?

Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.rezerwaoswiatowa.pl

Na tej stronie znajdą Państwo również e-poradnik, z którego dowiedzą się czym są Modułowe Pracownie przyrodnicze oraz jakie korzyści płyną z ich wykorzystania podczas edukacji.