Re: Klima albo carbon footprint

Turbina gazowa w cyklu łączonym – GTCC Taki system osiąga ponad 60% sprawności a do tego należy dodać relatywnie niską intensywność emisyjną gazu i dobre możliwości manewrowania, co jest ważne przy integracji ze źródłami odnawialnymi. Co na to powiesz??