Re: Klima albo carbon footprint

„Ale podaj argumenty. GTCC bez odnawialnych wciąż lepiej wypada od elektrowni na węgiel”

Nie podam, bo w pełni się z Tobą zgadzam. Nie rozumiem jednak dlaczego nie można tego zastosować przy paliwie węglowym.
Btw, idea wykorzystania ciepła „odpadowego” nie jest nowa – vide elektrociepłownie.