A propos emisji CO2

Odkryto wreszcie katalizator zdolny do taniej przeróbki CO2 w CO, który to gaz może służyć jako nośnik energii..

phys.org/news/2018-03-co2-usable-energy.html

www.lazarusandassociates.com/article.php?id=15