badania

www.sae.org/standardsdev/tsb/cooperative/crp_1234-4_report.pdf

Okazuje się, że twoje obawy są bezpodstawne.