Re: Induski lot na Księżyc

Lądowanie przewidziano na 7 września:

For 50 years we prefer to chase butterflies