Re: Rakieta jądrowa krąży wkoło. Siostra Bezendu

Sam sobie odpowiedz na te pytania.

k.