Re: Rakieta jądrowa krąży wkoło. Siostra Bezendu

kornel-1 napisał:

> [/i]

> Dla wygody przyjmij, że w Rosji siedzą same głupki i wymyślają bezsensowne rzec

> zy.

> Takie stanowisko daje pewien komfort psychiczny i nie narusza tkwiących w człow

> ieku uprzedzeń i fobii.

>

> Kornel

Ależ to głupi wpis.

Jakie fobie? Jakie uprzedzenia? Jakie naruszenia?