Budowanie wzoru

Mam zmierzone i opisane różne materiały przy pomocy, powiedzmy 5 wielkości (x, y, z, u, v). Chcę opisać niemierzalny instrumentalnie parametr P przy pomocy znalezionych danych. Spodziewam się, że mój parametr można wyrazić funkcją, w której występują zmienne x, y, z, u, v (lub niektóre z nich): P = f(x,y,z,u,v).

Być może da się opisać P funkcją wielomianową(?): a +bx^i + cy^j + dz^k +….

Ale być może będę miał do czynienia z funkcją wymierną P = Q(x,y,z,u,v)/R(x,y,z,u,v). Ale z innym przypadkiem tego typu.

Pytanie: jak się za to zabrać? Pomyślałem o wieloczynnikowej analizie wariancji. Czy to dobry pomysł?

Kornel

Cenisz dobre dziennikarstwo? Forum Gazeta.pl

„Kornel: moje podróże”