Re: Zagadka zmienności kodu genetycznego

Bardzo interesujące. Nasz kod genetyczny, a w szczególności jego zmienność a tym samym różnorodność fenotypowa to coś nadzwyczajnie ciekawego.